I 2006 KOM ANNE-LISE BERNTSEN FOR FØRSTE GANG TIL VARDØ MED SIN TEMAKONSERT ”VANDRINGER”. HUN FALT PLADASK FOR DEN SLITTE BYEN SOM ALLIKEVEL FORTSATT ER PREGET AV SIN RUSSISKE FORTID; BÅDE I ARKITEKTUR OG HISTORIE. IDEEN TIL PROSJEKTET VARDØ-VANNVEIEN TIL RUSSLAND MARKEDSFØRES UNDER MERKENAVNET WATERLINE.

Støttet av BarentsKult Design og utvikling: porsdesign.no og cloudware.no Støttet av Norsk Kulturråd