Egenproduksjoner

Fortellinger på vandring
Samtidskomponisten Nils Henrik Asheim vil presentere et nytt verk basert bl.a på researchreiser som han og Berntsen gjennomførte i september 2009 til Marjan Nar, hvor opptak av nenetssang utgjør en av byggesteinene og inspirasjonen i verket. Asheim og Berntsen har samlet inn sangmateriale fra flere urforlk i Barentsregionen i løpet av 2010.  Urfolksangere fra Narjan Mar vil selv medvirke ved fremførelsen. Fortellinger på vandring vil være Waterlines hovedproduksjon i 2012. Prosjektet vil inngå som en del av Musikk i Finnmarks “Godt Selskap” og gjennomføres flere steder i Finnmark i løpet av februar 2012. Deretter blir et en eller to konserter i Nordvest Russland.

Himlen stormes maa idag

Anne-Lise Berntsen har de siste årene utviklet forskjellige nye konsertformer, mange av disse med historiske tema og historiske personer som bærende elementer. Hennes dype interesse for historie og idehistorie, samt hennes evne til å fortelle om dette, bidrar til disse konsertenes solide kvalitets- og underholdningsnivå. Anne-Lise Berntsen er glødende opptatt av å få den glemte Finnmarks-historien frem i lyset.

Som et resultat av dette ble det gjennomført temakonserter i hhv Vadsø bibliotek fredag 12.11 kl 1900 og Grenselandsmuseet, Kirkenes lørdag 13.11 kl 1800. Medvirkende var sopranen Anne-Lise Berntsen akkompagnert av Nadya Artyukhova, piano.

Tittelen til konserten ble hentet fra ett av Ellisiv Wessels dikt fra rundt 1900. Det var markante revolusjonære personligheter som stormet fram for å slåss for småkårsfolk og mot fattigdom og sykdom.  I front sto Ellisiv Wessel i Kirkenes og Adam Egede-Nissen i Vardø. De hentet sin inspirasjon fra russiske revolusjonære. Arbeiderbevegelsen hadde sitt utspring i Finnmark og der ble grunnlaget lagt for det som utover 1900-tallet ble til landets sterkeste folkebevegelse.Fortellerkonserten vil rette søkelyset på Ellisiv Wessel og Adam Egede-Nissens viktige rolle i dette. Repertoaret omfattet  historisk fakta, diktlesing, arbeidersanger, religiøse toner og klassisk musikk hentet fra perioden rundt starten av forrige århundre.

To familiehistorier

Temakonserter om Rosanoff- og Jørstadfamiliene; Disse familiene brukes som eksempel på de mange som slo seg ned i Vardø og Finnmark og tilsvarende de som dro fra Finnmark for å slå seg ned på Murmansk-kysten. Den dag i dag finnes det mange Rosanoffer i Vardø og Norge for øvrig. Konsertene vil med utgangspunkt i Rosanoff- og Jørstadslektens historie belyse immigrasjonen og dennes betydning for samfunnets utvikling og de norsk-russiske forbindelser. Tidspunkt for gjennomføring er planlagt til 2012, høst.

Den eldre polarhistorie og yngre polarhistorie
Denne temakonserten er under utvikling. Den eldre del av polarhistorien vil bli symbolisert ved det russiske multigeniet Mikael Lomonsonov og nederlenderen Wilhelm Barentz.

1. november 2011 blir det konsert i Arkhangelsk, Gostiny Dvor i anledning åpning av Nansen-utstilling. Medvirkende er Anne-Lise Berntsen som sopran og forteller samt det nyetablerte Pomorensemblet. Pomorensemblet består av 3 erfarne musikere samt 6 unge musikkstudenter. Alle fra Murmansk og Arkhangelsk. Konserten vil  koble  polarheltenes historie opp mot Finnmark og Russland, herunder Nansens humanitære arbeid i Russland. Aktivitetene vil også omfatte en ren Nansen-konsert med Vardø Bymusikk, som en markering av den mottagelsen mannskapet på Fram fikk i Vardø i 1893 og ved gjenkomsten i 1896. I tillegg vil urbefolkningens levesett og kompetanse hva angår overlevelse i polare strøk og den betydningen dette fikk for Nansen og Amundsen vellykkede polarekspedisjoner belyses.

Vårt daglige brød
Dette er en temakonserte som avvikles jevnlig og som har litt ulikt innhold og fokus avhengig av hvilket sted som belyses. Sist gang ble dette gjennomført under Pomorfestivalen 2010, der Berntsen medvirket sammen med det russiske koret Suzomje og trekkspiller Jakob Mikkelsen. Berntsen knytter som regel sammen temakonserten med historisk belysning av mat og matskikker, og sang og musikk som ble brukt i den angjeldende tidsperiode. Under Pomorfestivalen 2010 var det pomorhandelen i perioden fra ca 1800 og omtrent til pomorhandelens avslutning som ble belyst. Publikum fikk også oppleve en russisk takksigelses-seremoni i forbindelse med innhøsting av kornet. Det ble servert russiske piroger og kvas (russisk ferskøl) som en del av innholdet og opplevelsen i konserten.

Støttet av BarentsKult Design og utvikling: porsdesign.no og cloudware.no Støttet av Norsk Kulturråd