Vardø-Vannveien til Russland

Prosjektet Vardø-vannveien til Russland markedsføres under merkenavnet Waterline. Ideen har utviklet seg siden 2006, da Anne-Lise Berntsen første gang besøkte Vardø med sin temakonsert ”Vandringer”. Hun falt pladask for den historiske byen som fortsatt er preget av sin russiske fortid; både i arkitektur og historie, og bestemte seg for å tilbringe store deler av året i byen.

Prosjektets hensikt er å belyse hvor spesiell Barentsregionens historie er og hvor viktig forbindelsen mellom folkene i regionen har vært for overlevelse og for dannelsen av et blomstrende kultur- og næringsliv. Gjennom prosjektet skal det settes lys på den norsk/russiske identiteten og gjenreise anerkjennelsen av deres felles historie.

Finnmark og Arkhangelsk-området har vært intimt knyttet sammen gjennom handel, turisme og kulturutveksling gjennom flere hundre år. Pomorhandelen representerte et handels- og kultursamkvem av positiv betydning for nordmenn og russere. Vardø ble en internasjonal by og en kulturell smeltedigel med Kvitsjø-kysten som en del av Vardøs oppland. Dampskipsruten mellom Arkhangelsk og Vardø fra 1875 la til rette for russisk turisme og sesongarbeidere til Finnmark. Da pomorhandelen tok slutt etter 1917, fikk det store negative konsekvenser. Vardø ble på få år berøvet sin særstilling som pomorhovedstad. Øst-Finnmark var politisk sett det røde Norge, men under den kalde etterkrigstiden ble norske kommunister definert som et politisk problem og sikkerhetspolitisk risikofaktor. Den norsk-russiske fortiden var ikke lenger noe en skulle være stolt av. På denne måten mistet Vardø-samfunnet den siste rest av sin del-russiske identitet.

En av de beste måtene å gjenreise de historiske forbindelsene på, er gjennom kulturell utveksling mellom individer og lokalsamfunn på tvers av grensene. Vardø skal etableres som en kulturell arena for klassisk musikk og samtidsmusikk i kyst-Finnmark og Nordvest-Russland og være et senter der profesjonelle musikere og sangere møtes for å utvikle seg og lære av hverandre. Kort sagt skal Vardø gjenoppstå som pomorknutepunket, men denne gangen på den kulturelle arenaen. Flere byer i nordvest Russland vil de nærmeste årene få besøk av musikere som skal presentere hva Finnmark kan by på innenfor klassisk musikk, og tilsvarende vil russiske musikere gjeste Nord-Norge med sin musikk.

Aktivitetene som skal gjennomføres vil bidra til at historien belyses og de kulturelle forbindelsene i Barentsregionen styrkes og revitaliseres gjennom klassiske musikalske opplevelser og ved å la kulturbegivenheter være en katalysator for utviklingen av reiseliv og ved å dra til seg kunstnere utenfor regionen.

Waterline er grunnfinansiert av BarentsKult.

Støttet av BarentsKult Design og utvikling: porsdesign.no og cloudware.no Støttet av Norsk Kulturråd